Konkursy

KONKURS ORTOGRAFICZNY

„PRZYGODA Z ORTOGRAFIĄ

W naszej szkole od 15 lat organizowane są gminne, a od 11 lat powiatowe konkursy ortograficzne . Organizatorami konkursów są Hanna Pochylska i Aleksandra Schulz.

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy w etapie szkolnym zajęli czołowe miejsca.
  2. Uczestnicy konkursu piszą dyktando, którego tekst prześle wcześniej do naszej placówki doradca metodyczny z K-P CEN w Bydgoszczy. Tekst dyktanda obejmuje od 10- 11 zdań.
  3. Uczniowie biorący udział w „Przygodzie z ortografią” powinni wykazać się znajomością wszystkich zasad ortograficznych poznanych w I etapie kształcenia, a także wiedzą wykraczającą poza program.
  4. Prace konkursowe ocenia komisja składająca się z nauczycieli- opiekunów uczestników turnieju ortograficznego.

 

KONKURSY  RECYTATORSKIE

ORGANIZATOR KONKURSÓW-Irena Kuzak

Corocznie organizowany jest konkurs recytatorski  dla uczniów klas I – III „Wierszolandia”.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie talentu uczniów uzdolnionych aktorsko i scenicznie oraz zaprezentowanie ich w środowisku.

Konkurs odbywa się najczęściej na przełomie lutego i marca upamiętniając Dni Teatru. Poprzedzają go eliminacje klasowe,  podczas których wyłaniani są trzej reprezentanci klas recytujący wiersze z zakresu poezji dziecięcej.

W szkolnym konkursie recytację ocenia jury złożone z nauczycieli klas I – III, a uczestnicy prezentują wiersze w trzech poziomach klas. Zwycięzcy konkursu z poszczególnych poziomów klas otrzymują prawo reprezentowania szkoły w gminnym konkursie „Wierszolandia” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Gębicach oraz powiatowym turnieju recytatorskim „Strofka” organizowanym przez MDK w Mogilnie.

Nasi reprezentanci osiągali znaczące sukcesy, w tym najwyższe- kilkukrotne zajęcie pierwszego miejsca na poziomie województwa.

 

Konkurs poetycki

Co roku, w końcu października, dla uczniów klas I – III organizowany jest konkurs poetycki „Rodzina, Ojczyzna – wartości najwyższe”. Jest to forma eliminacji szkolnych do etapu gminnego tego konkursu.

W konkursie biorą udział chętni uczniowie klas I – III, których recytację oceniają: Irena Kuzak, nauczyciele  bibliotekarze oraz poloniści naszej szkoły. Jury wyłania dwuosobową reprezentację szkolną do etapu gminnego. Nasi reprezentanci co roku są laureatami tego konkursu. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie z okazji Święta Niepodległości.