Samorząd Uczniowski

Lista uczniów Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

1.Wiktoria Milczarek
2.Lucyna Szajda
3.Wiktoria Marczak
4.Marta Podolska
5.Filip Loks
6.Zuzanna Jastrzębska
7.Julia Furmańczyk
8.Zuzanna Nowicka
9.Wojciech Wasilewski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie

Przewodnicząca – Natalia Berkowska

Viceprzewodniczaca -Jagoda Wierzbińska

Sekretarz – Marcelina Winkiel

Poczet sztandarowy : Natlaia Szcząchor, Zuzanna Pulikowska, Bartosz Kaźmierczak, Julia Fredyk

 DSCF2146 DSCF2155DSCF2145

Nagłośnienie  - Iga Paduch, Bartek Kaźmierczak

Kronikarze -   Julia Dola i  Alicja Glazik
Opiekun samorządu –  Anna KLuczyńska i Katarzyna Lech – Furdal

 

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, zwiększa rolę samorządności uczniów, motywuje uczniów do twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele konkursów, akcji i imprez szkolnych, które wynikają z przygotowywanego corocznie planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb szkolnej społeczności, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Samorząd uczniowski aktywnie włącza się w organizację akcji wewnątrzszkolnych. Co roku Samorząd Uczniowski opracowuje plan pracy zgodny z Planem Rozwoju Szkoły. Zapewnia udział pocztu sztandarowego w szkolnych oraz miejskich, gminnych uroczystościach i imprezach rocznicowych, okolicznościowych.