Sześciolatki

W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy rozpoczęły naukę dzieci sześcioletnie. Klasa Ia liczyła 25 osób. Obecnie klasa rozpoczęła naukę w klasie IV.

6latki

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole zostały utworzone dwie klasy pierwsze, wszystkie dzieci w klasie Ia i Ib to dzieci sześcioletnie. Obecnie to klasy trzecie.

Ia                                                                                    Ib

Ib  Ia

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014- klasa Id to dzieci sześcioletnie.

Id pasowanie